Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Oranssi Karhu / Sauli Lakkapää Ky:n kulloinkin noudattama tietosuojakäytäntö.

Rekisterinpitäjä

Oranssi Karhu / Sauli Lakkapää Ky

Y-tunnus: 2793646-6

Torniontie 130c

95645 Turtola

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tarja Lakkapää

Puhelin: 040554019

Sähköposti: tarja.lakkapaa@saulilakkapaa.fi

Rekisterin nimi

Oranssi Karhu / Sauli Lakkapää Ky:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan antamat tiedot

- Nimi

- Yhteystiedot; postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- Tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista

- Maksutiedot, laskutustiedot ja valittu maksutapa

- Toimitukseen liittyvät tiedot

- Markkinointiveistiluvat ja -kiellot

- Asiakaspalveluviestit

- Muut asiakkaan suostumuksella annetut tiedot esim. kilpailuvastaukset tai

asiakastyytyväisyystiedot

Muut tiedot

- Verkkosivujen käytöstä havaitut tiedot kuten ostoshistoria, selaus- ja käyttötiedot

- Analytiikan avulla johdetut tiedot kuten selaus- ja ostostiedoista pääteltävät

tuotesuositukset

- Ostostiedoista päätellyt asiakasryhmittelyt ja kiinnostuksen kohteet

Tietolähteet

Tiedot saamme joko asiakkaalta itseltään tai verkkosivujemme kautta rekisteröitymisen, tilauksen tai muun yhteydenoton kautta. Lisäksi tietoja saadaan myös verkkosivujemme käytön yhteydessä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei ensisijaisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Oranssin Karhun ulkopuolisille tahoille. Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyillä henkilötietojen käsittelyn tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytämme kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja niin kauan kuin on tarpeen sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Säilytämme asiakassuhteeseen liittyviä tietoja (mm tilaushistoria ja tilitiedot) vähintään kuusi vuotta viimeisimmästä tilauksesta. Kirjanpitoaineistoa vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen.

Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Vastaus lähetetään tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröty pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon oikaisemiseen

Oranssi Karhu / Sauli Lakkapää Ky oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@saulilakkapaa.fi

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

Evästeet

Oranssi Karhu / Sauli Lakkapää Ky käyttää evästeitä.

Evästeitä käytetään parantamaan käyttäjäkokemusta, kohdentamaan markkinointia sekä seuraamaan kävijäliikennettä.

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän kiintolevylle. Evästeitä käytetään lähes kaikilla verkkosivustoilla, eivätkä sivustot välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Eväste sisältää satunnaisesti luodun yksilöivän tunnuksen, jonka avulla voimme tunnistaa tietokoneesi ja kerätä tietoa siitä, mitä sivuja ja toimintoja selaimellasi käytät. Evästeet eivät aiheuta tietoturvariskiä eivätkä voi vahingoittaa laitettasi.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Ohjelmat voivat tallentaa käyttäjän kovalevylle väliaikaisia ja/tai pysyviä evästeitä. Evästeet eivät ole välttämättömiä sivuston käytön kannalta, joten voit estää evästeiden käytön selaimesi asetusten avulla tai tyhjentää selaimesi jo tallentamat evästeet.

Muutoksen tietosuojakäytäntöön

Oranssi Karhu / Sauli Lakkapää Ky voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot